Calendario de Probas para a obtención da licenza de armas tipo "F" de Terceira Categoría

Os tiradores federados interesados en presentarse a  proba para a obtención da “Licenza de Armas de Concurso Tipo “F” “, deberán cumprir os seguintes requisitos:

 

- Estar en posesión da Licenza  Federativa do ano en curso.

 - Levar federado un  mínimo de 2 meses e haber  realizado, segundo certificado do club, a instrución  ou curso necesario que o habilite para  a presentación( para os casos que non houberan tido licenza “F” anteriormente).

 - O prazo de inscrición remata 10 días antes da celebración do campionato establecéndose como hora de 

peche as 20,00 horas.

 - Os dereitos de exame e certificado,  que deben abonarse antes da hora de peche,  e de 40,00 €.

- En caso de non poder asistir o exame deberá comunicalo con 48 horas a súa Delegación, de non o  facer, no caso de presentarse noutra convocatoria , deberá aboar de novo as taxas.         

 

DATA

INSTALACIÓNS

LUGAR

PROVINCIA

09-02

CLUB EIROAS

OURENSE

OURENSE

04-03

CLUB COSTA LUCENSE

XOVE

LUGO

15-03

REAL AEROCLUB

ROZAS

LUGO

15-03

CLUB C. NOVAS

XEVE

PONTEVEDRA

16-03

PENA DA REVOLTA

AS PONTES

A CORUÑA

23-03

C.T.O.SANTIAGO

SANTIAGO

A CORUÑA

11-04

CLUB SAN JUAN

SARRIA

LUGO

20-04

C.T.O. ARTEIXO

ARTEIXO

A CORUÑA

04-05

CLUB EIROAS

OURENSE

OURENSE

14-06

CLUB C. NOVAS

XEVE

PONTEVEDRA

24-06

CLUB COSTA LUCENSE

XOVE

LUGO

28-06

REAL AEROCLUB

ROZAS

LUGO

29-06

C.T.O. ARTEIXO

ARTEIXO

A CORUÑA

18-07

CLUB SAN JUAN

SARRIA

LUGO

07-09

CLUB EIROAS

OURENSE

OURENSE

20-09

CLUB C. NOVAS

XEVE

PONTEVEDRA

28-09

C.T.O. ARTEIXO

ARTEIXO

A CORUÑA

28-09

CLUB TIRO OLIMPICO SANTIAGO

SANTIAGO

CORUÑA

*14-10

CLUB COSTA LUCENSE

XOVE

LUGO

18-10

REAL AEROCLUB

ROZAS

LUGO

26-10

PENA DA REVOLTA

AS PONTES

A CORUÑA

07-11

CLUB SAN JUAN

SARRIA

LUGO

23-11

CLUB EIROAS

OURENSE

OURENSE

30-11

C.T.O. ARTEIXO

ARTEIXO

A CORUÑA

13-12

CLUB C. NOVAS

XEVE

PONTEVEDRA