Outra Actividade 2018

VÁLIDA PARA A RENOVACIÓN  DA LICENZA DE ARMAS “F” DE 2ª E 3ª CATEGORÍA

( Excepto modalidades de Aire comprimido y Avancarga)

 (Os plazos e as cotas de inscrición  serán dados a coñecer no momento do anuncio das probas)

 

DATA

MODALIDADE

LUGAR

INSTALACIÓNS

21-01

PISTOLA 9 MM(TROFEO S.S.)

PONTEVEDRA

CERNADIÑAS NOVAS