Actividade Autonómica Social LUGO 2018

VÁLIDA PARA A RENOVACIÓN DA LICENZA DE ARMAS “F” DE  2ª  E  3ª CLASE

(EXCEPTO AS MODALIDADES DE AIRE COMPRIMIDO E AVANCARGA)

 

DATA

MODALIDADE

LUGAR

Club Organizador

06-01

PISTOLA FOGO CENTRAL

AS ROZAS-LU

REAL AEROCLUB

20-01

PISTOLA STANDARD

AS ROZAS-LU

REAL AEROCLUB

21-01

PISTOLA STANDARD

XOVE-LUGO

COSTA LUCENSE

21-01

PISTOLA STANDARD

XOVE-LUGO

COSTA LUCENSE

21-01

PISTOLA STANDARD

AS ROZAS-LU

REAL AEROCLUB

27-01

PISTOLA E CARABINA AIRE

C.D.-LUGO .

SAN FROILAN

28-01

PISTOLA STANDARD

MONFORTE

CLUB CABE

03-02

PISTOLA FOGO CENTRAL

AS ROZAS-LU

REAL AEROCLUB

10-02

PISTOLA STANDARD

MONFORTE

CLUB CABE

13-02

PISTOLA STANDARD

SARRIA

SAN FROILAN

17-02

PISTOLA STANDARD

AS ROZAS-LU

REAL AEROCLUB

18-02

PISTOLA 9 MM

MONFORTE

CLUB CABE

18-02

PISTOLA STANDARD

XOVE-LUGO

COSTA LUCENSE

18-02

PISTOLA STANDARD

XOVE-LUGO

COSTA LUCENSE

18-02

PISTOLA STANDARD

AS ROZAS-LU

REAL AEROCLUB

24-02

PISTOLA E CARABINA AIRE

C.D.-LUGO

SAN FROILAN

25-02

PISTOLA STANDARD

MONFORTE

CLUB CABE

03-03

PISTOLA FOGO CENTRAL

AS ROZAS-LU

REAL AEROCLUB

03-03

PISTOLA STANDARD

MONFORTE

CLUB CABE

04-03

PISTOLA STANDARD

MONFORTE

CLUB CABE

10-03

PISTOLA STANDARD

SARRIA

SAN FROILAN

10-03

PISTOLA VELOCIDADE

MONFORTE

CLUB CABE

11-03

PISTOLA VELOCIDAD

XOVE-LUGO

COSTA LUCENSE

11-03

PISTOLA VELOCIDAD

XOVE-LUGO

COSTA LUCENSE

17-03

PISTOLA STANDARD

AS ROZAS-LU

REAL AEROCLUB

17-03

PISTOLA AIRE

SARRIA

SAN JUAN

18-03

CARABINA TENDIDO

XOVE-LUGO

COSTA LUCENSE

18-03

CARABINA TENDIDO

XOVE-LUGO

COSTA LUCENSE

18-03

PISTOLA STANDARD

AS ROZAS-LU

REAL AEROCLUB

18-03

PISTOLA STANDARD

SARRIA

SAN JUAN

24-03

CARTUCHERIA METALICA (NUÑEZ DE CASTRO, PIÑAL)

MONFORTE

CLUB CABE

24-03

PISTOLA E CARABINA AIRE

C.D.-LUGO

SAN FROILAN

24-03

PISTOLA FOGO CENTRAL E DEPORTIVA DONAS

MONFORTE

CLUB CABE

25-03

PISTOLA STANDARD

XOVE-LUGO

COSTA LUCENSE

25-03

PISTOLA STANDARD

XOVE-LUGO

COSTA LUCENSE

25-03

PISTOLA FOGO CENTRAL E  DEPORTIVA DONAS

SARRIA

SAN JUAN

25-03

ARMAS HISTORICAS (KUCHEN., MARIETTE, D. MALSON, VETTERLI)

SARRIA

SAN JUAN

07-04

PISTOLA FOGO CENTRAL

AS ROZAS-LU

REAL AEROCLUB

07-04

PISTOLA STANDARD

MONFORTE

CLUB CABE

08-04

PISTOLA STANDARD

XOVE-LUGO

COSTA LUCENSE

08-04

PISTOLA STANDARD

XOVE-LUGO

COSTA LUCENSE

08-04

PISTOLA STANDARD

MONFORTE

CLUB CABE

08-04

PISTOLA FOGO CENTRAL E  DEPORTIVA DONAS

SARRIA

SAN JUAN

08-04

ARMAS HISTORICAS (KUCHEN., MARIETTE, D. MALSON, VETTERLI)

SARRIA

SAN JUAN

14-04

CARTUCHERIA METALICA (NUÑEZ DE CASTRO, PIÑAL)

MONFORTE

CLUB CABE

21-04

PISTOLA STANDARD

SARRIA

SAN FROILAN

21-04

PISTOLA STANDARD

AS ROZAS-LU

REAL AEROCLUB

21-04

PISTOLA AIRE

SARRIA

SAN JUAN

22-04

ARMAS HISTORICAS (KUCHEN., MARIETTE, D. MALSON, VETTERLI)

XOVE-LUGO

COSTA LUCENSE

22-04

ARMAS HISTORICAS (KUCHEN., MARIETTE, D. MALSON, VETTERLI)

XOVE-LUGO

COSTA LUCENSE

22-04

PISTOLA STANDARD

AS ROZAS-LU

REAL AEROCLUB

28-04

PISTOLA E CARABINA AIRE

C.D.-LUGO

SAN FROILAN

29-04

PISTOLA STANDARD

SARRIA

SAN JUAN

05-05

PISTOLA FOGO CENTRAL

AS ROZAS-LU

REAL AEROCLUB

05-05

PISTOLA STANDARD

MONFORTE

CLUB CABE

06-05

PISTOLA DEPORTIVA DONAS

XOVE-LUGO

COSTA LUCENSE

06-05

PISTOLA STANDARD

MONFORTE

CLUB CABE

06-05

PISTOLA FOGO CENTRAL E  DEPORTIVA DONAS

SARRIA

SAN JUAN

06-05

ARMAS HISTORICAS (KUCHEN., MARIETTE, D. MALSON, VETTERLI)

SARRIA

SAN JUAN

13-05

PISTOLA 9 MM

MONFORTE

CLUB CABE

13-05

PISTOLA STANDARD

XOVE-LUGO

COSTA LUCENSE

19-05

CARTUCHERIA METALICA (NUÑEZ DE CASTRO, PIÑAL)

MONFORTE

CLUB CABE

19-05

PISTOLA FOGO CENTRAL E DEPORTIVA DONAS

MONFORTE

CLUB CABE

19-05

PISTOLA STANDARD

AS ROZAS-LU

REAL AEROCLUB

19-05

PISTOLA AIRE

SARRIA

SAN JUAN

20-05

PISTOLA STANDARD

AS ROZAS-LU

REAL AEROCLUB

26-05

PISTOLA DEPORTIVA DONAS

SARRIA

SAN FROILAN

26-05

PISTOLA STANDARD

SARRIA

SAN FROILAN

02-06

CARABINA TENDIDO

MONFORTE

CLUB CABE

02-06

PISTOLA FOGO CENTRAL

AS ROZAS-LU

REAL AEROCLUB

02-06

PISTOLA STANDARD

MONFORTE

CLUB CABE

03-06

PISTOLA 9 MM

AS ROZAS-LU

REAL AEROCLUB

03-06

PISTOLA STANDARD

MONFORTE

CLUB CABE

03-06

PISTOLA STANDARD

SARRIA

SAN JUAN

10-06

PISTOLA STANDARD

XOVE-LUGO

COSTA LUCENSE

16-06

PISTOLA STANDARD

AS ROZAS-LU

REAL AEROCLUB

16-06

PISTOLA AIRE

SARRIA

SAN JUAN

16-06

PISTOLA STANDARD

SARRIA

SAN JUAN

17-06

PISTOLA STANDARD

AS ROZAS-LU

REAL AEROCLUB

17-06

PISTOLA STANDARD

SARRIA

SAN JUAN

23-06

CARTUCHERIA METALICA (NUÑEZ DE CASTRO, PIÑAL)

MONFORTE

CLUB CABE

23-06

PISTOLA E CARABINA AIRE

C.D.-LUGO

SAN FROILAN

01-07

PISTOLA STANDARD

XOVE-LUGO

COSTA LUCENSE

01-07

PISTOLA STANDARD

SARRIA

SAN JUAN

07-07

CARABINA TENDIDO

MONFORTE

CLUB CABE

07-07

PISTOLA FOGO CENTRAL

AS ROZAS-LU

REAL AEROCLUB

07-07

PISTOLA STANDARD

MONFORTE

CLUB CABE

08-07

PISTOLA STANDARD

MONFORTE

CLUB CABE

15-07

PISTOLA STANDARD

XOVE-LUGO

COSTA LUCENSE

15-07

PISTOLA FOGO CENTRAL E  DEPORTIVA DONAS

SARRIA

SAN JUAN

15-07

ARMAS HISTORICAS (KUCHEN., MARIETTE, D. MALSON, VETTERLI)

SARRIA

SAN JUAN

21-07

CARTUCHERIA METALICA (NUÑEZ DE CASTRO, PIÑAL)

MONFORTE

CLUB CABE

21-07

PISTOLA FOGO CENTRAL E DEPORTIVA DONAS

MONFORTE

CLUB CABE

21-07

PISTOLA STANDARD

XOVE-LUGO

COSTA LUCENSE

21-07

PISTOLA STANDARD

AS ROZAS-LU

REAL AEROCLUB

21-07

PISTOLA AIRE

SARRIA

SAN JUAN

22-07

PISTOLA STANDARD

XOVE-LUGO

COSTA LUCENSE

22-07

PISTOLA STANDARD

AS ROZAS-LU

REAL AEROCLUB

22-07

PISTOLA FOGO CENTRAL E  DEPORTIVA DONAS

SARRIA

SAN JUAN

22-07

ARMAS HISTORICAS (KUCHEN., MARIETTE, D. MALSON, VETTERLI)

SARRIA

SAN JUAN

29-07

PISTOLA STANDARD

SARRIA

SAN JUAN

04-08

PISTOLA FOGO CENTRAL

AS ROZAS-LU

REAL AEROCLUB

04-08

PISTOLA STANDARD

MONFORTE

CLUB CABE

05-08

PISTOLA STANDARD

MONFORTE

CLUB CABE

12-08

CARABINA 3 x 20 x 40

SARRIA

SAN JUAN

18-08

PISTOLA STANDARD

AS ROZAS-LU

REAL AEROCLUB

18-08

PISTOLA AIRE

SARRIA

SAN JUAN

19-08

PISTOLA STANDARD

XOVE-LUGO

COSTA LUCENSE

19-08

PISTOLA STANDARD

AS ROZAS-LU

REAL AEROCLUB

19-08

PISTOLA FOGO CENTRAL E  DEPORTIVA DONAS

SARRIA

SAN JUAN

19-08

ARMAS HISTORICAS (KUCHEN., MARIETTE, D. MALSON, VETTERLI)

SARRIA

SAN JUAN

24-08

PISTOLA E CARABINA AIRE

C.D.-LUGO

SAN FROILAN

01-09

PISTOLA FOGO CENTRAL

AS ROZAS-LU

REAL AEROCLUB

01-09

PISTOLA STANDARD

MONFORTE

CLUB CABE

02-09

PISTOLA STANDARD

MONFORTE

CLUB CABE

08-09

PISTOLA VELOCIDADE

MONFORTE

CLUB CABE

09-09

PISTOLA STANDARD

XOVE-LUGO

COSTA LUCENSE

15-09

PISTOLA 9 MM

SARRIA

SAN FROILAN

15-09

PISTOLA FOGO CENTRAL

SARRIA

SAN FROILAN

15-09

PISTOLA STANDARD

AS ROZAS-LU

REAL AEROCLUB

15-09

PISTOLA AIRE

SARRIA

SAN JUAN

16-09

ARMAS HISTORICAS (KUCHEN., MARIETTE, D. MALSON, VETTERLI)

XOVE-LUGO

COSTA LUCENSE

16-09

PISTOLA STANDARD

AS ROZAS-LU

REAL AEROCLUB

22-09

PISTOLA E CARABINA AIRE

C.D.-LUGO

SAN FROILAN

23-09

ARMAS HISTORICAS (KUCHEN., MARIETTE, D. MALSON, VETTERLI)

AS ROZAS-LU

REAL AEROCLUB

23-09

CARTUCHERIA METALICA (NUÑEZ DE CASTRO, PIÑAL)

AS ROZAS-LU

REAL AEROCLUB

23-09

PISTOLA 9 MM

MONFORTE

CLUB CABE

23-09

PISTOLA FOGO CENTRAL E  DEPORTIVA DONAS

SARRIA

SAN JUAN

23-09

ARMAS HISTORICAS (KUCHEN., MARIETTE, D. MALSON, VETTERLI)

SARRIA

SAN JUAN

30-09

PISTOLA FOGO CENTRAL E DEPORTIVA DONAS

MONFORTE

CLUB CABE

30-09

PISTOLA STANDARD

SARRIA

SAN JUAN

04-10

PISTOLA STANDARD

XOVE-LUGO

COSTA LUCENSE

06-10

PISTOLA FOGO CENTRAL

AS ROZAS-LU

REAL AEROCLUB

06-10

PISTOLA STANDARD

MONFORTE

CLUB CABE

07-10

PISTOLA STANDARD

XOVE-LUGO

COSTA LUCENSE

07-10

PISTOLA STANDARD

MONFORTE

CLUB CABE

13-10

CARTUCHERIA METALICA (NUÑEZ DE CASTRO, PIÑAL)

MONFORTE

CLUB CABE

13-10

PISTOLA FOGO CENTRAL E DEPORTIVA DONAS

MONFORTE

CLUB CABE

14-10

PISTOLA 9 MM

AS ROZAS-LU

REAL AEROCLUB

20-10

PISTOLA STANDARD

AS ROZAS-LU

REAL AEROCLUB

20-10

PISTOLA AIRE

SARRIA

SAN JUAN

21-10

PISTOLA 9 MM

MONFORTE

CLUB CABE

21-10

PISTOLA DEPORTIVA DONAS

XOVE-LUGO

COSTA LUCENSE

21-10

PISTOLA STANDARD

AS ROZAS-LU

REAL AEROCLUB

26-10

PISTOLA E CARABINA AIRE

C.D.-LUGO

SAN FROILAN

27-10

PISTOLA E CARABINA AIRE

C.D.-LUGO

SAN FROILAN

28-10

CARABINA TENDIDO

XOVE-LUGO

COSTA LUCENSE

28-10

PISTOLA E CARABINA AIRE

C.D.-LUGO

SAN FROILAN

28-10

PISTOLA FOGO CENTRAL

AS ROZAS-LU

REAL AEROCLUB

01-11

PISTOLA AIRE

SARRIA

SAN JUAN

01-11

PISTOLA STANDARD

SARRIA

SAN JUAN

03-11

PISTOLA FOGO CENTRAL

AS ROZAS-LU

REAL AEROCLUB

04-11

PISTOLA STANDARD

MONFORTE

CLUB CABE

16-11

PISTOLA STANDARD

SARRIA

SAN FROILAN

17-11

PISTOLA STANDARD

SARRIA

SAN FROILAN

17-11

PISTOLA STANDARD

AS ROZAS-LU

REAL AEROCLUB

17-11

PISTOLA VELOCIDADE

MONFORTE

CLUB CABE

18-11

ARMAS HISTORICAS (KUCHEN., MARIETTE, D. MALSON, VETTERLI)

MONFORTE

CLUB CABE

18-11

CARTUCHERIA METALICA (NUÑEZ DE CASTRO, PIÑAL)

MONFORTE

CLUB CABE

18-11

PISTOLA STANDARD

AS ROZAS-LU

REAL AEROCLUB

24-11

PISTOLA E CARABINA AIRE

C.D.-LUGO

SAN FROILAN

26-11

PISTOLA DEPORTIVA DONAS

SARRIA

SAN FROILAN

01-12

PISTOLA FOGO CENTRAL

AS ROZAS-LU

REAL AEROCLUB

15-12

PISTOLA STANDARD

AS ROZAS-LU

REAL AEROCLUB

16-12

PISTOLA STANDARD

AS ROZAS-LU

REAL AEROCLUB

22-12

PISTOLA E CARABINA AIRE

C.D.-LUGO

SAN FROILAN