Actividade Autonómica Social LUGO 2019

VÁLIDA PARA A RENOVACIÓN DA LICENZA DE ARMAS “F” DE  2ª  E  3ª CLASE

(EXCEPTO AS MODALIDADES DE AIRE COMPRIMIDO E AVANCARGA)

 

DATA

MODALIDADE

LUGAR

ORGANIZADOR

05/01/2019

PISTOLA FOGO CENTRAL

ROZAS (LUGO)

REAL AEROCLUB

05/01/2019

PISTOLA DEPORTIVA DONAS

ROZAS (LUGO)

REAL AEROCLUB

13/01/2019

PISTOLA ESTANDAR

XOVE (LUGO)

COSTA LUCENSE

19/01/2019

PISTOLA ESTANDAR

ROZAS (LUGO)

REAL AEROCLUB

20/01/2019

PISTOLA ESTANDAR

ROZAS (LUGO)

REAL AEROCLUB

26/01/2019

PISTOLA AIRE

CASA DO DEPORTE

SAN FROILAN

26/01/2019

CARABINA AIRE

CASA DO DEPORTE

SAN FROILAN

27/01/2019

PISTOLA ESTANDAR

MONFORTE (LUGO)

CLUB CABE

02/02/2019

PISTOLA FOGO CENTRAL

ROZAS (LUGO)

REAL AEROCLUB

02/02/2019

PISTOLA DEPORTIVA DONAS

ROZAS (LUGO)

REAL AEROCLUB

03/02/2019

PISTOLA ESTANDAR

XOVE (LUGO)

COSTA LUCENSE

09/02/2019

PISTOLA LIBRE

MONFORTE (LUGO)

CLUB CABE

09/02/2019

PISTOLA ESTANDAR

SARRIA (LUGO)

SAN FROILAN

16/02/2019

PISTOLA ESTANDAR

ROZAS (LUGO)

REAL AEROCLUB

16/02/2019

PISTOLA ESTANDAR

SARRIA (LUGO)

SAN FROILAN

16/02/2019

PISTOLA AIRE

SARRIA (LUGO)

SAN JUAN

16/02/2019

CARABINA AIRE

SARRIA (LUGO)

SAN JUAN

17/02/2019

PISTOLA ESTANDAR

ROZAS (LUGO)

REAL AEROCLUB

23/02/2019

PISTOLA FOGO CENTRAL

MONFORTE (LUGO)

CLUB CABE

23/02/2019

PISTOLA DEPORTIVA DONAS

MONFORTE (LUGO)

CLUB CABE

23/02/2019

CARTUCHERIA METALICA (NUÑEZ DE CASTRO, PIÑAL)

MONFORTE (LUGO)

CLUB CABE

23/02/2019

ARMAS HISTORICAS (KUCHEN., MAR., D. MALSON, VET.)

MONFORTE (LUGO)

CLUB CABE

23/02/2019

PISTOLA AIRE

CASA DO DEPORTE

SAN FROILAN

23/02/2019

CARABINA AIRE

CASA DO DEPORTE

SAN FROILAN

24/02/2019

PISTOLA FOGO CENTRAL

SARRIA (LUGO)

SAN JUAN

24/02/2019

PISTOLA DEPORTIVA DONAS

SARRIA (LUGO)

SAN JUAN

24/02/2019

ARMAS HISTORICAS (KUCHEN., MAR., D. MALSON, VET.)

SARRIA (LUGO)

SAN JUAN

02/03/2019

PISTOLA ESTANDAR

MONFORTE (LUGO)

CLUB CABE

02/03/2019

PISTOLA FOGO CENTRAL

ROZAS (LUGO)

REAL AEROCLUB

02/03/2019

PISTOLA DEPORTIVA DONAS

ROZAS (LUGO)

REAL AEROCLUB

03/03/2019

PISTOLA ESTANDAR

MONFORTE (LUGO)

CLUB CABE

03/03/2019

PISTOLA ESTANDAR

SARRIA (LUGO)

SAN JUAN

10/03/2019

FCLASS 100  (FTR, OPEN)

XOVE (LUGO)

COSTA LUCENSE

16/03/2019

PISTOLA ESTANDAR

ROZAS (LUGO)

REAL AEROCLUB

16/03/2019

PISTOLA AIRE

SARRIA (LUGO)

SAN JUAN

16/03/2019

CARABINA AIRE

SARRIA (LUGO)

SAN JUAN

17/03/2019

PISTOLA ESTANDAR

ROZAS (LUGO)

REAL AEROCLUB

17/03/2019

PISTOLA FOGO CENTRAL

SARRIA (LUGO)

SAN JUAN

17/03/2019

PISTOLA DEPORTIVA DONAS

SARRIA (LUGO)

SAN JUAN

17/03/2019

ARMAS HISTORICAS (KUCHEN., MAR., D. MALSON, VET.)

SARRIA (LUGO)

SAN JUAN

19/03/2019

ARMAS HISTORICAS (KUCHEN., MAR., D. MALSON, VET.)

XOVE (LUGO)

COSTA LUCENSE

23/03/2019

PISTOLA AIRE

CASA DO DEPORTE

SAN FROILAN

23/03/2019

CARABINA AIRE

CASA DO DEPORTE

SAN FROILAN

24/03/2019

PISTOLA FOGO CENTRAL

MONFORTE (LUGO)

CLUB CABE

24/03/2019

PISTOLA DEPORTIVA DONAS

MONFORTE (LUGO)

CLUB CABE

24/03/2019

PISTOLA ESTANDAR

XOVE (LUGO)

COSTA LUCENSE

24/03/2019

PISTOLA ESTANDAR

SARRIA (LUGO)

SAN JUAN

31/03/2019

PISTOLA 9 MM

SARRIA (LUGO)

SAN JUAN

06/04/2019

PISTOLA ESTANDAR

MONFORTE (LUGO)

CLUB CABE

06/04/2019

PISTOLA FOGO CENTRAL

ROZAS (LUGO)

REAL AEROCLUB

06/04/2019

PISTOLA DEPORTIVA DONAS

ROZAS (LUGO)

REAL AEROCLUB

07/04/2019

PISTOLA ESTANDAR

MONFORTE (LUGO)

CLUB CABE

07/04/2019

PISTOLA FOGO CENTRAL

SARRIA (LUGO)

SAN JUAN

07/04/2019

PISTOLA DEPORTIVA DONAS

SARRIA (LUGO)

SAN JUAN

07/04/2019

ARMAS HISTORICAS (KUCHEN., MAR., D. MALSON, VET.)

SARRIA (LUGO)

SAN JUAN

13/04/2019

PISTOLA 9 MM

MONFORTE (LUGO)

CLUB CABE

14/04/2019

PISTOLA ESTANDAR

XOVE (LUGO)

COSTA LUCENSE

20/04/2019

PISTOLA ESTANDAR

ROZAS (LUGO)

REAL AEROCLUB

20/04/2019

PISTOLA ESTANDAR

SARRIA (LUGO)

SAN FROILAN

20/04/2019

PISTOLA AIRE

SARRIA (LUGO)

SAN JUAN

20/04/2019

CARABINA AIRE

SARRIA (LUGO)

SAN JUAN

21/04/2019

PISTOLA DEPORTIVA DONAS

XOVE (LUGO)

COSTA LUCENSE

21/04/2019

PISTOLA FOGO CENTRAL

XOVE (LUGO)

COSTA LUCENSE

21/04/2019

PISTOLA ESTANDAR

ROZAS (LUGO)

REAL AEROCLUB

21/04/2019

PISTOLA ESTANDAR

SARRIA (LUGO)

SAN JUAN

27/04/2019

CARTUCHERIA METALICA (NUÑEZ DE CASTRO, PIÑAL)

MONFORTE (LUGO)

CLUB CABE

27/04/2019

PISTOLA AIRE

CASA DO DEPORTE

SAN FROILAN

27/04/2019

CARABINA AIRE

CASA DO DEPORTE

SAN FROILAN

04/05/2019

PISTOLA ESTANDAR

MONFORTE (LUGO)

CLUB CABE

04/05/2019

PISTOLA FOGO CENTRAL

ROZAS (LUGO)

REAL AEROCLUB

04/05/2019

PISTOLA DEPORTIVA DONAS

ROZAS (LUGO)

REAL AEROCLUB

05/05/2019

PISTOLA ESTANDAR

MONFORTE (LUGO)

CLUB CABE

05/05/2019

PISTOLA FOGO CENTRAL

SARRIA (LUGO)

SAN JUAN

05/05/2019

PISTOLA DEPORTIVA DONAS

SARRIA (LUGO)

SAN JUAN

05/05/2019

ARMAS HISTORICAS (KUCHEN., MAR., D. MALSON, VET.)

SARRIA (LUGO)

SAN JUAN

11/05/2019

PISTOLA DEPORTIVA DONAS

SARRIA (LUGO)

SAN FROILAN

11/05/2019

PISTOLA ESTANDAR

SARRIA (LUGO)

SAN FROILAN

12/05/2019

PISTOLA ESTANDAR

XOVE (LUGO)

COSTA LUCENSE

17/05/2019

CARABINA 3 x 20 x 40

SARRIA (LUGO)

SAN JUAN

18/05/2019

PISTOLA FOGO CENTRAL

MONFORTE (LUGO)

CLUB CABE

18/05/2019

PISTOLA DEPORTIVA DONAS

MONFORTE (LUGO)

CLUB CABE

18/05/2019

ARMAS HISTORICAS (KUCHEN., MAR., D. MALSON, VET.)

MONFORTE (LUGO)

CLUB CABE

18/05/2019

CARTUCHERIA METALICA (NUÑEZ DE CASTRO, PIÑAL)

MONFORTE (LUGO)

CLUB CABE

18/05/2019

PISTOLA ESTANDAR

ROZAS (LUGO)

REAL AEROCLUB

18/05/2019

PISTOLA AIRE

SARRIA (LUGO)

SAN JUAN

18/05/2019

CARABINA AIRE

SARRIA (LUGO)

SAN JUAN

19/05/2019

CARABINA TENDIDO

XOVE (LUGO)

COSTA LUCENSE

19/05/2019

PISTOLA ESTANDAR

ROZAS (LUGO)

REAL AEROCLUB

19/05/2019

PISTOLA ESTANDAR

SARRIA (LUGO)

SAN JUAN

25/05/2019

PISTOLA AIRE

CASA DO DEPORTE

SAN FROILAN

25/05/2019

CARABINA AIRE

CASA DO DEPORTE

SAN FROILAN

01/06/2019

PISTOLA ESTANDAR

MONFORTE (LUGO)

CLUB CABE

01/06/2019

CARABINA TENDIDO

MONFORTE (LUGO)

CLUB CABE

01/06/2019

CARABINA F-CLASS RIMFIRE 50 M

MONFORTE (LUGO)

CLUB CABE

01/06/2019

PISTOLA FOGO CENTRAL

ROZAS (LUGO)

REAL AEROCLUB

01/06/2019

PISTOLA DEPORTIVA DONAS

ROZAS (LUGO)

REAL AEROCLUB

02/06/2019

PISTOLA ESTANDAR

MONFORTE (LUGO)

CLUB CABE

09/06/2019

PISTOLA ESTANDAR

XOVE (LUGO)

COSTA LUCENSE

15/06/2019

PISTOLA VELOCIDADE

MONFORTE (LUGO)

CLUB CABE

15/06/2019

PISTOLA ESTANDAR

ROZAS (LUGO)

REAL AEROCLUB

15/06/2019

PISTOLA AIRE

SARRIA (LUGO)

SAN JUAN

15/06/2019

CARABINA AIRE

SARRIA (LUGO)

SAN JUAN

15/06/2019

PISTOLA ESTANDAR

SARRIA (LUGO)

SAN JUAN

16/06/2019

PISTOLA ESTANDAR

ROZAS (LUGO)

REAL AEROCLUB

16/06/2019

PISTOLA ESTANDAR

SARRIA (LUGO)

SAN JUAN

23/06/2019

PISTOLA 9 MM

ROZAS (LUGO)

REAL AEROCLUB

29/06/2019

PISTOLA AIRE

CASA DO DEPORTE

SAN FROILAN

29/06/2019

CARABINA AIRE

CASA DO DEPORTE

SAN FROILAN

06/07/2019

PISTOLA ESTANDAR

MONFORTE (LUGO)

CLUB CABE

06/07/2019

CARABINA TENDIDO

MONFORTE (LUGO)

CLUB CABE

06/07/2019

CARABINA F-CLASS RIMFIRE 50 M

MONFORTE (LUGO)

CLUB CABE

06/07/2019

PISTOLA FOGO CENTRAL

ROZAS (LUGO)

REAL AEROCLUB

06/07/2019

PISTOLA DEPORTIVA DONAS

ROZAS (LUGO)

REAL AEROCLUB

07/07/2019

PISTOLA ESTANDAR

MONFORTE (LUGO)

CLUB CABE

13/07/2019

PISTOLA LIBRE

MONFORTE (LUGO)

CLUB CABE

14/07/2019

PISTOLA ESTANDAR

XOVE (LUGO)

COSTA LUCENSE

20/07/2019

PISTOLA VELOCIDADE

MONFORTE (LUGO)

CLUB CABE

20/07/2019

PISTOLA ESTANDAR

XOVE (LUGO)

COSTA LUCENSE

20/07/2019

PISTOLA ESTANDAR

ROZAS (LUGO)

REAL AEROCLUB

20/07/2019

PISTOLA AIRE

SARRIA (LUGO)

SAN JUAN

20/07/2019

CARABINA AIRE

SARRIA (LUGO)

SAN JUAN

21/07/2019

PISTOLA 9 MM

MONFORTE (LUGO)

CLUB CABE

21/07/2019

PISTOLA ESTANDAR

XOVE (LUGO)

COSTA LUCENSE

21/07/2019

PISTOLA ESTANDAR

ROZAS (LUGO)

REAL AEROCLUB

28/07/2019

PISTOLA FOGO CENTRAL

SARRIA (LUGO)

SAN JUAN

28/07/2019

PISTOLA DEPORTIVA DONAS

SARRIA (LUGO)

SAN JUAN

28/07/2019

ARMAS HISTORICAS (KUCHEN., MAR., D. MALSON, VET.)

SARRIA (LUGO)

SAN JUAN

03/08/2019

PISTOLA ESTANDAR

MONFORTE (LUGO)

CLUB CABE

03/08/2019

CARABINA TENDIDO

MONFORTE (LUGO)

CLUB CABE

03/08/2019

CARABINA F-CLASS RIMFIRE 50 M

MONFORTE (LUGO)

CLUB CABE

03/08/2019

PISTOLA FOGO CENTRAL

ROZAS (LUGO)

REAL AEROCLUB

03/08/2019

PISTOLA DEPORTIVA DONAS

ROZAS (LUGO)

REAL AEROCLUB

04/08/2019

PISTOLA ESTANDAR

MONFORTE (LUGO)

CLUB CABE

11/08/2019

CARABINA 3 x 20 x 40

SARRIA (LUGO)

SAN JUAN

17/08/2019

PISTOLA ESTANDAR

ROZAS (LUGO)

REAL AEROCLUB

17/08/2019

PISTOLA AIRE

SARRIA (LUGO)

SAN JUAN

17/08/2019

CARABINA AIRE

SARRIA (LUGO)

SAN JUAN

18/08/2019

PISTOLA ESTANDAR

XOVE (LUGO)

COSTA LUCENSE

18/08/2019

PISTOLA ESTANDAR

ROZAS (LUGO)

REAL AEROCLUB

24/08/2019

PISTOLA AIRE

CASA DO DEPORTE

SAN FROILAN

24/08/2019

CARABINA AIRE

CASA DO DEPORTE

SAN FROILAN

25/08/2019

PISTOLA ESTANDAR

SARRIA (LUGO)

SAN JUAN

07/09/2019

PISTOLA ESTANDAR

MONFORTE (LUGO)

CLUB CABE

07/09/2019

PISTOLA FOGO CENTRAL

ROZAS (LUGO)

REAL AEROCLUB

07/09/2019

PISTOLA DEPORTIVA DONAS

ROZAS (LUGO)

REAL AEROCLUB

08/09/2019

PISTOLA ESTANDAR

MONFORTE (LUGO)

CLUB CABE

08/09/2019

PISTOLA FOGO CENTRAL

SARRIA (LUGO)

SAN JUAN

08/09/2019

PISTOLA DEPORTIVA DONAS

SARRIA (LUGO)

SAN JUAN

08/09/2019

ARMAS HISTORICAS (KUCHEN., MAR., D. MALSON, VET.)

SARRIA (LUGO)

SAN JUAN

14/09/2019

PISTOLA 9 MM

SARRIA (LUGO)

SAN FROILAN

14/09/2019

PISTOLA FOGO CENTRAL

SARRIA (LUGO)

SAN FROILAN

14/09/2019

PISTOLA DEPORTIVA DONAS

SARRIA (LUGO)

SAN FROILAN

15/09/2019

RECORRIDOS DE TIRO

MONFORTE (LUGO)

CLUB CABE

15/09/2019

ARMAS HISTORICAS (KUCHEN., MAR., D. MALSON, VET.)

XOVE (LUGO)

COSTA LUCENSE

21/09/2019

PISTOLA ESTANDAR

ROZAS (LUGO)

REAL AEROCLUB

21/09/2019

PISTOLA AIRE

SARRIA (LUGO)

SAN JUAN

21/09/2019

CARABINA AIRE

SARRIA (LUGO)

SAN JUAN

22/09/2019

PISTOLA ESTANDAR

XOVE (LUGO)

COSTA LUCENSE

22/09/2019

PISTOLA ESTANDAR

ROZAS (LUGO)

REAL AEROCLUB

22/09/2019

PISTOLA 9 MM

SARRIA (LUGO)

SAN JUAN

28/09/2019

PISTOLA AIRE

CASA DO DEPORTE

SAN FROILAN

28/09/2019

CARABINA AIRE

CASA DO DEPORTE

SAN FROILAN

29/09/2019

PISTOLA ESTANDAR

SARRIA (LUGO)

SAN JUAN

05/10/2019

PISTOLA ESTANDAR

MONFORTE (LUGO)

CLUB CABE

05/10/2019

PISTOLA FOGO CENTRAL

ROZAS (LUGO)

REAL AEROCLUB

05/10/2019

PISTOLA DEPORTIVA DONAS

ROZAS (LUGO)

REAL AEROCLUB

06/10/2019

PISTOLA ESTANDAR

MONFORTE (LUGO)

CLUB CABE

06/10/2019

PISTOLA 9 MM

ROZAS (LUGO)

REAL AEROCLUB

06/10/2019

PISTOLA FOGO CENTRAL

SARRIA (LUGO)

SAN JUAN

06/10/2019

PISTOLA DEPORTIVA DONAS

SARRIA (LUGO)

SAN JUAN

06/10/2019

ARMAS HISTORICAS (KUCHEN., MAR., D. MALSON, VET.)

SARRIA (LUGO)

SAN JUAN

13/10/2019

PISTOLA ESTANDAR

XOVE (LUGO)

COSTA LUCENSE

18/10/2019

PISTOLA AIRE

CASA DO DEPORTE

SAN FROILAN

18/10/2019

CARABINA AIRE

CASA DO DEPORTE

SAN FROILAN

19/10/2019

PISTOLA 9 MM

MONFORTE (LUGO)

CLUB CABE

19/10/2019

PISTOLA AIRE

CASA DO DEPORTE

SAN FROILAN

19/10/2019

CARABINA AIRE

CASA DO DEPORTE

SAN FROILAN

19/10/2019

PISTOLA AIRE

SARRIA (LUGO)

SAN JUAN

19/10/2019

CARABINA AIRE

SARRIA (LUGO)

SAN JUAN

20/10/2019

PISTOLA DEPORTIVA DONAS

XOVE (LUGO)

COSTA LUCENSE

20/10/2019

PISTOLA FOGO CENTRAL

XOVE (LUGO)

COSTA LUCENSE

20/10/2019

PISTOLA ESTANDAR

ROZAS (LUGO)

REAL AEROCLUB

20/10/2019

PISTOLA AIRE

CASA DO DEPORTE

SAN FROILAN

20/10/2019

CARABINA AIRE

CASA DO DEPORTE

SAN FROILAN

21/10/2019

PISTOLA ESTANDAR

ROZAS (LUGO)

REAL AEROCLUB

26/10/2019

PISTOLA FOGO CENTRAL

ROZAS (LUGO)

REAL AEROCLUB

26/10/2019

PISTOLA DEPORTIVA DONAS

ROZAS (LUGO)

REAL AEROCLUB

27/10/2019

PISTOLA ESTANDAR

XOVE (LUGO)

COSTA LUCENSE

01/11/2019

PISTOLA ESTANDAR

SARRIA (LUGO)

SAN JUAN

01/11/2019

PISTOLA DEPORTIVA DONAS

SARRIA (LUGO)

SAN JUAN

02/11/2019

PISTOLA FOGO CENTRAL

ROZAS (LUGO)

REAL AEROCLUB

02/11/2019

PISTOLA DEPORTIVA DONAS

ROZAS (LUGO)

REAL AEROCLUB

03/11/2019

PISTOLA ESTANDAR

XOVE (LUGO)

COSTA LUCENSE

09/11/2019

PISTOLA LIBRE

MONFORTE (LUGO)

CLUB CABE

09/11/2019

PISTOLA ESTANDAR

SARRIA (LUGO)

SAN FROILAN

10/11/2019

PISTOLA ESTANDAR

MONFORTE (LUGO)

CLUB CABE

16/11/2019

PISTOLA ESTANDAR

ROZAS (LUGO)

REAL AEROCLUB

17/11/2019

PISTOLA ESTANDAR

ROZAS (LUGO)

REAL AEROCLUB

23/11/2019

PISTOLA VELOCIDADE

MONFORTE (LUGO)

CLUB CABE

23/11/2019

PISTOLA AIRE

CASA DO DEPORTE

SAN FROILAN

23/11/2019

CARABINA AIRE

CASA DO DEPORTE

SAN FROILAN

24/11/2019

CARTUCHERIA METALICA (NUÑEZ DE CASTRO, PIÑAL)

MONFORTE (LUGO)

CLUB CABE

24/11/2019

ARMAS HISTORICAS (KUCHEN., MAR., D. MALSON, VET.)

MONFORTE (LUGO)

CLUB CABE

07/12/2019

PISTOLA FOGO CENTRAL

ROZAS (LUGO)

REAL AEROCLUB

07/12/2019

PISTOLA DEPORTIVA DONAS

ROZAS (LUGO)

REAL AEROCLUB

14/12/2019

PISTOLA ESTANDAR

SARRIA (LUGO)

SAN FROILAN

14/12/2019

PISTOLA DEPORTIVA DONAS

SARRIA (LUGO)

SAN FROILAN

15/12/2019

PISTOLA ESTANDAR

XOVE (LUGO)

COSTA LUCENSE

21/12/2019

PISTOLA ESTANDAR

ROZAS (LUGO)

REAL AEROCLUB

21/12/2019

PISTOLA AIRE

CASA DO DEPORTE

SAN FROILAN

21/12/2019

CARABINA AIRE

CASA DO DEPORTE

SAN FROILAN

22/12/2019

PISTOLA ESTANDAR

ROZAS (LUGO)

REAL AEROCLUB