Calendario de Probas para a obtención da licenza de armas tipo "F" de Terceira Categoría 2020

Os tiradores federados interesados en presentarse a  proba para a obtención da “Licenza de Armas de Concurso Tipo “F” “ deberán cumprir os seguintes requisitos:

  •  Estar en posesión da Licenza  Federativa do ano en curso.
  •  Levar federado un  mínimo de 1 mes.  Inscribirse coa antelación suficiente. O prazo de incripción na FEGATO finaliza o mércores da semana anterior á data fixada para o exame, establecéndose como hora de peche as 20,00 horas.
  •  Presentar no momento da inscrición o xustificante de abono , 40,00 € e o certificado de aptitude expedido por un club que dispoña das instalacións regulamentadas para realizar os adestramentos, no caso de non dispor destas, as certificacións de aptitude tamén deberán ser asinadas  polo presidente do Club onde se realizaron as prácticas de tiro.

 Os tiradores que xa tiveron licenza tipo “F”, cando  retornan a actividade deportiva  e unha vez dispoñan de licenza federativa, poderán  examinarse sen facer o curso de iniciación nin ter que esperar o mes. Deberán presentar o último permiso de armas , non podendo realizar o examen de non o ter caducado. Neste caso o interesado deberá solicitar, perante a súa intervención de armas,  a renuncia do permiso e unha vez obtida xa poderá  realizar o exame.

 Os aspirantes a obtención da licenza de armas tipo “F” que  presentandose o examen  por primeira vez  non consigan a puntuación mínima esixida daráselles unha segunda oportunidade sin ter que aboar  as taxas do examen. Tampouco  aboarán de novo as  taxas aqueles aspirantes que inscritos na proba non puideran asistir e houberan xustificado.

DATA

INSTALACIÓNS

LUGAR

PROVINCIA

15/02

C.T.O. LARACHA

LARACHA

A CORUÑA

09/03

COSTA LUCENSE

XOVE

LUGO

12/03

CLUB SAN JUAN

SARRIA

LUGO

13/06

CLUB EIROAS

OURENSE

OURENSE

04/07

C.T.O. LARACHA

LARACHA

A CORUÑA

16/07

CLUB SAN JUAN

SARRIA

LUGO

17/07

CLUB CERNADIÑAS NOVAS

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

18/07

S. T. O. A REGA

ARTEIXO

A CORUÑA

30/07

CLUB CABE

MONFORTE

LUGO

29/08

PENA DA REVOLTA

AS PONTES

A CORUÑA

19/09

CLUB EIROAS

OURENSE

OURENSE

24/09

CLUB CABE

MONFORTE

LUGO

03/10

S.T.O. SANTIAGO

SANTIAGO

SANTIAGO

03/10

C.T.O. LARACHA

LARACHA

A CORUÑA

15/10

CLUB SAN JUAN

SARRIA

LUGO

19/10

COSTA LUCENSE

XOVE

LUGO

23/10

REAL AEROCLUB

ROZAS

LUGO

24/10

S.T.O. A REGA

ARTEIXO

A CORUÑA

13/11

CLUB CERNADIÑAS NOVAS

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

21/11

PENA DA REVOLTA

AS PONTES

A CORUÑA

10/12

CLUB CABE

MONFORTE

LUGO

12/12

CLUB EIROAS

OURENSE

OURENSE

19/12

C. T. O. LARACHA LARACHA A CORUÑA
 
Nota: calendario aprobado en xuño do 2020.