Actividade Autonómica Social LUGO 2020

VÁLIDA PARA A RENOVACIÓN DA LICENZA DE ARMAS “F” DE  2ª  E  3ª CLASE

(EXCEPTO AS MODALIDADES DE AIRE COMPRIMIDO E AVANCARGA)

ACTIVIDADE DEPORTIVA AUTONÓMICA SOCIAL  - LUGO

DATA

MODALIDADE

INSTALACIONS

ORGANIZADOR

08/01/2020

PISTOLA ESTANDAR

COSTA LUCENSE

COSTA LUCENSE

25/01/2020

PISTOLA AIRE

CASA DEL DEPORTE

SAN FROILAN

25/01/2020

CARABINA AIRE

CASA DEL DEPORTE

SAN FROILAN

26/01/2020

PISTOLA ESTANDAR

CLUB CABE

CLUB CABE

01/02/2020

PISTOLA FUEGO CENTRAL

REAL AEROCLUB

REAL AEROCLUB

02/02/2020

PISTOLA ESTANDAR

COSTA LUCENSE

COSTA LUCENSE

08/02/2020

PISTOLA ESTANDAR

SAN JUAN

SAN FROILAN

15/02/2020

PISTOLA FUEGO CENTRAL

CLUB CABE

CLUB CABE

15/02/2020

PISTOLA DEPORTIVA DAMAS

CLUB CABE

CLUB CABE

15/02/2020

PISTOLA AIRE

SAN JUAN

SAN JUAN

16/02/2020

PISTOLA ESTANDAR

CLUB CABE

CLUB CABE

16/02/2020

CARABINA Y FCLASS RIMFIRE

COSTA LUCENSE

COSTA LUCENSE

16/02/2020

PISTOLA ESTANDAR

REAL AEROCLUB

REAL AEROCLUB

22/02/2020

PISTOLA AIRE

CASA DEL DEPORTE

SAN FROILAN

22/02/2020

CARABINA AIRE

CASA DEL DEPORTE

SAN FROILAN

29/02/2020

ARMAS HISTORICAS (KUCHEN., MAR., D. M., VET.)

CLUB CABE

CLUB CABE

07/03/2020

PISTOLA ESTANDAR

SAN JUAN

SAN FROILAN

07/03/2020

PISTOLA ESTANDAR

CLUB CABE

CLUB CABE

07/03/2020

PISTOLA FUEGO CENTRAL

REAL AEROCLUB

REAL AEROCLUB

08/03/2020

ARMAS HISTORICAS

COSTA LUCENSE

COSTA LUCENSE

14/03/2020

PISTOLA 9 MM

CLUB CABE

CLUB CABE

21/06/2020

PISTOLA FUEGO CENTRAL

SAN JUAN

SAN JUAN

21/06/2020

PISTOLA DEPORTIVA DAMAS

SAN JUAN

SAN JUAN

21/06/2020

ARMAS HISTORICAS (KUCHEN., MAR., D. M., VET.)

SAN JUAN

SAN JUAN

27/06/2020

PISTOLA ESTANDAR

CLUB CABE

CLUB CABE

27/06/2020

PISTOLA AIRE

CASA DEL DEPORTE

SAN FROILAN

27/06/2020

CARABINA AIRE

CASA DEL DEPORTE

SAN FROILAN

04/07/2020

P. FUEGO CENTRAL Y DEPORTIVA DAMAS

CLUB CABE

CLUB CABE

05/07/2020

PISTOLA ESTANDAR

SAN JUAN

SAN JUAN

12/07/2020

PISTOLA ESTANDAR

COSTA LUCENSE

COSTA LUCENSE

12/07/2020

PISTOLA FUEGO CENTRAL

SAN JUAN

SAN JUAN

12/07/2020

PISTOLA DEPORTIVA DAMAS

SAN JUAN

SAN JUAN

18/07/2020

PISTOLA ESTANDAR

COSTA LUCENSE

COSTA LUCENSE

18/07/2020

PISTOLA AIRE

SAN JUAN

SAN JUAN

18/07/2020

PISTOLA 9 MM

CLUB CABE

CLUB CABE

25/07/2020

PISTOLA ESTANDAR

CLUB CABE

CLUB CABE

01/08/2020

PISTOLA VELOCIDAD

CLUB CABE

CLUB CABE

02/08/2020

PISTOLA ESTANDAR

SAN JUAN

SAN JUAN

08/08/2020

PISTOLA ESTANDAR

CLUB CABE

CLUB CABE

08/08/2020

PISTOLA ESTANDAR

SAN JUAN

SAN FROILAN

15/08/2020

PISTOLA AIRE

SAN JUAN

SAN JUAN

15/08/2020

PISTOLA LIBRE

CLUB CABE

CLUB CABE

19/08/2020

CARTUCHERIA METALICA (NUÑEZ DE CASTRO, PIÑAL)

CLUB CABE

CLUB CABE

23/08/2020

PISTOLA FUEGO CENTRAL

SAN JUAN

SAN JUAN

23/08/2020

PISTOLA DEPORTIVA DAMAS

SAN JUAN

SAN JUAN

26/08/2020

CARTUCHERIA METALICA (NUÑEZ DE CASTRO, PIÑAL)

CLUB CABE

CLUB CABE

29/08/2020

PISTOLA AIRE

CASA DEL DEPORTE

SAN FROILAN

29/08/2020

CARABINA AIRE

CASA DEL DEPORTE

SAN FROILAN

30/08/2020

PISTOLA ESTANDAR

COSTA LUCENSE

COSTA LUCENSE

30/08/2020

PISTOLA ESTANDAR

SAN JUAN

SAN JUAN

30/08/2020

CARTUCHERIA METALICA (NUÑEZ DE CASTRO, PIÑAL)

CLUB CABE

CLUB CABE

02/09/2020

PISTOLA LIBRE

CLUB CABE

CLUB CABE

05/09/2020

PISTOLA FUEGO CENTRAL

REAL AEROCLUB

REAL AEROCLUB

05/09/2020

PISTOLA LIBRE

CLUB CABE

CLUB CABE

05/09/2020

FCLASS RIMFIRE 50 M

CLUB CABE

CLUB CABE

13/09/2020

ARMAS HISTORICAS

COSTA LUCENSE

COSTA LUCENSE

12/09/2020

PISTOLA ESTANDAR

CLUB CABE

CLUB CABE

13/09/2020

PISTOLA 9 MM

SAN JUAN

SAN JUAN

19/09/2020

PISTOLA VELOCIDAD

CLUB CABE

CLUB CABE

19/09/2020

PISTOLA ESTANDAR

SAN JUAN

SAN FROILAN

19/09/2020

PISTOLA DEPORTIVA DAMAS

SAN JUAN

SAN FROILAN

19/09/2020

PISTOLA AIRE

SAN JUAN

SAN JUAN

20/09/2020

PISTOLA ESTANDAR

REAL AEROCLUB

REAL AEROCLUB

20/09/2020

PISTOLA ESTANDAR

SAN JUAN

SAN JUAN

26/09/2020

PISTOLA AIRE

CASA DEL DEPORTE

SAN FROILAN

26/09/2020

CARABINA AIRE

CASA DEL DEPORTE

SAN FROILAN

27/09/2020

PISTOLA ESTANDAR

COSTA LUCENSE

COSTA LUCENSE

27/09/2020

PISTOLA FUEGO CENTRAL

SAN JUAN

SAN JUAN

27/09/2020

PISTOLA DEPORTIVA DAMAS

SAN JUAN

SAN JUAN

03/10/2020

ARMAS HISTORICAS (KUCHEN., MARIETTE, D. MALSON, VETTERLI)

CLUB CABE

CLUB CABE

03/10/2020

PISTOLA FUEGO CENTRAL

REAL AEROCLUB

REAL AEROCLUB

04/10/2020

PISTOLA 9 MM

REAL AEROCLUB

REAL AEROCLUB

11/10/2020

PISTOLA ESTANDAR

COSTA LUCENSE

COSTA LUCENSE

11/10/2020

PISTOLA FUEGO CENTRAL

SAN JUAN

SAN JUAN

11/10/2020

PISTOLA DEPORTIVA DAMAS

SAN JUAN

SAN JUAN

11/10/2020

PISTOLA ESTANDAR

CLUB CABE

CLUB CABE

17/10/2020

PISTOLA 9 MM

CLUB CABE

CLUB CABE

17/10/2020

PISTOLA AIRE

SAN JUAN

SAN JUAN

18/10/2020

PISTOLA ESTANDAR

REAL AEROCLUB

REAL AEROCLUB

18/10/2020

FCLASS RIMFIRE 50 M

SAN JUAN

SAN JUAN

23-25/10/20

PISTOLA AIRE

CASA DEL DEPORTE

SAN FROILAN

23-25/10/20

CARABINA AIRE

CASA DEL DEPORTE

SAN FROILAN

25/10/2020

PISTOLA DEP. DAMAS Y FUEGO CENTRAL

COSTA LUCENSE

COSTA LUCENSE

25/10/2020

PISTOLA FUEGO CENTRAL

REAL AEROCLUB

REAL AEROCLUB

25/10/2020

CARABINA 3 x 20 x 40

SAN JUAN

SAN JUAN

31/10/2020

P. FUEGO CENTRAL Y DEPORTIVA DAMAS

CLUB CABE

CLUB CABE

01/11/2020

PISTOLA ESTANDAR

SAN JUAN

SAN JUAN

01/11/2020

PISTOLA DEPORTIVA DAMAS

SAN JUAN

SAN JUAN

01/11/2020

PISTOLA AIRE

SAN JUAN

SAN JUAN

07/11/2020

PISTOLA ESTANDAR

CLUB CABE

CLUB CABE

07/11/2020

PISTOLA FUEGO CENTRAL

REAL AEROCLUB

REAL AEROCLUB

08/11/2020

PISTOLA ESTANDAR

COSTA LUCENSE

COSTA LUCENSE

14/11/2020

PISTOLA VELOCIDAD

CLUB CABE

CLUB CABE

14/11/2020

PISTOLA 9 MM

SAN JUAN

SAN FROILAN

14/11/2020

PISTOLA ESTANDAR

SAN JUAN

SAN FROILAN

15/11/2020

PISTOLA ESTANDAR

CLUB CABE

CLUB CABE

21/11/2020

P. FUEGO CENTRA Y DEPORTIVA DAMAS

CLUB CABE

CLUB CABE

21/11/2020

PISTOLA 9 MM

CLUB CABE

CLUB CABE

22/11/2020

PISTOLA ESTANDAR

REAL AEROCLUB

REAL AEROCLUB

28/11/2020

PISTOLA AIRE

CASA DEL DEPORTE

SAN FROILAN

28/11/2020

CARABINA AIRE

CASA DEL DEPORTE

SAN FROILAN

28/11/2020

PISTOLA 9 MM

CLUB CABE

CLUB CABE

28/11/2020

ARMAS HISTORICAS (KUCHEN., MARIETTE, D. MALSON, VETTERLI)

CLUB CABE

CLUB CABE

28/11/2020

CARTUCHERIA METALICA (NUÑEZ DE CASTRO, PIÑAL)

CLUB CABE

CLUB CABE

29/11/2020

PISTOLA FUEGO CENTRAL

CLUB CABE

CLUB CABE

29/11/2020

PISTOLA 9 MM

CLUB CABE

CLUB CABE

29/11/2020

ARMAS HISTORICAS (KUCHEN., MARIETTE, D. MALSON, VETTERLI)

CLUB CABE

CLUB CABE

29/11/2020

CARTUCHERIA METALICA (NUÑEZ DE CASTRO, PIÑAL)

CLUB CABE

CLUB CABE

05/12/2020

PISTOLA FUEGO CENTRAL

REAL AEROCLUB

REAL AEROCLUB

05/12/2020

PISTOLA FUEGO CENTRAL

SAN JUAN

SAN FROILAN

05/12/2020

PISTOLA DEPORTIVA DAMAS

SAN JUAN

SAN FROILAN

13/12/2020

PISTOLA ESTANDAR

COSTA LUCENSE

COSTA LUCENSE

19/12/2020

PISTOLA AIRE

CASA DEL DEPORTE

SAN FROILAN

19/12/2020

CARABINA AIRE

CASA DEL DEPORTE

SAN FROILAN

20/12/2020

PISTOLA ESTANDAR

REAL AEROCLUB

REAL AEROCLUB