Xunta Directiva

 

FEDERACION GALEGA DE TIRO OLIMPICO


XUNTA DIRECTIVA

  

Presidente:

            D. José Mª Farjardo de Andrade Schachter.

Vicepresidente de Prato:

            D. Angel Calvo Abad.

Vicepresidente de Precisión:

            D. Jose Manuel Zas Cabarcos.

Vicepresidente de Recorridos de Tiro:

D. Alejandro Alfonso Freire Silva

Delegados Provinciais:

A Coruña:                Dona Patricia Gomez Sexto.

Lugo:                       D. Christian López Carmona.

Ourense:                 D. Arturo Rodriguez Lorenzo.

Pontevedra:            D. Jesús Golmar Failde.

Vogais:

D. J. Marcos Rodríguez Vidal.

D. Jesús Fermín García Vázquez.

D. Jose Manuel Garrido López.

D. Julián Vigara Díaz.

D. Yago Lanzós Gesto

Tesoureiro:

D. Sergio González López.

Secretaria Xeral:

Dona Leticia del Valle Alvarez.