Contacto Delegación Ourense

  • Dirección Postal:

Rúa dos Chaos, 51
32001 - Ourense (Polígono de Tiro Coronel Casar)

Horario de oficina: Martes, Mércores e Venres das 18:00 ás 20:00 horas

  • Apartado de Correos, Nº 1137 - 32080 Lugo
  • Teléfono: 988 37 42 46
  • Correo Electrónico: ourense@fegato.es