A Federación pechará no mes de agosto por vacacións

A Federación pechará no mes de agosto por vacacións

O próximo mes de agosto a Federación permanecerá pechada por vacacións.

É conveniente que se nos envíen, antes do 28 de xullo, as peticións dos certificados de renovación daqueles tiradores cuxas licenzas de armas caduquen nese mes ou a principios de setembro.

Tamén é conveniente que se soliciten, canto antes, as licenzas federativas daqueles tiradores que non a retiraron aínda, e que vaian asistir no mes de agosto a cursos, adestramentos, competicións, etc.

As solicitudes de certificados e licenzas hai que realizalas a través do club ao que pertence o tirador.

Grazas pola súa colaboración.

Compartir post