Iniciacion IPSC

IPSC
Recorridos de tiro Táctico

É unha das disciplinas deportivas da RFEDETO que conta con centenares de tiradores no noso país, algúns deles campións mundiais e da cal coñécese pouco ou moi pouco.

Un pouco de Historia

O Tiro Práctico IPSC é unha disciplina de tiro deportivo con orixe nos anos cincuenta, no estado de California (USA), e que naceu da necesidade dun adestramento adecuado para grupos de élite militares e policiais para lidar con situacións reais nas que unha arma podería ser utilizada en defensa propia ou doutros.

A Confederación Internacional de Tiro Práctico (IPSC) foi oficialmente fundada durante a Conferencia Internacional de Pistola de Combate realizada na cidade de Columbia, Missouri, USA en maio de 1976.

Ata hai pouco, este deporte limitábase a armas curtas (pistolas ou revólveres). Con todo, recentemente a disciplina expandiuse a armas longas. En 2006 a Confederación en reunión coas autoridades internacionais de IPSC decidiron incluír a categoría Action Air (Airsoft) nacendo así o Tiro Practico Airsoft.

Fundamentos

O Tiro Práctico consiste en medir a capacidade dun tirador de disparar rápida e precisamente un arma de fogo de groso calibre (maior ou igual a 9 mm ou .355”).

As súas siglas distintivas “DVC” ( Diligentia, Vis, Celeritas) resumen a esencia desta modalidade de deporte de tiro.

O tirador debe estar capacitado para facer a mellor combinación posible de precisión (Diligentia), potencia da súa arma (Vis) e velocidade (Celeritas).

O percorrido de tiro ou pista de tiro:

Nas pistas de tiro, a seguridade do deportista e dos espectadores é o principal, a partir de aí deséñanse tendo en conta a finalidade de cada exercicio na procura de poder medir a habilidade do tirador e non tanto o seu estado atlético (aínda que isto último axuda enormemente). Para o efecto, os obstáculos deben ser moderados e/ou proverse axudas en caso necesario. No que se refire a distancias, os brancos poden estar desde cortísima distancia ata 50 ou máis metros.

Desta forma poderiamos vernos enfrontados hipotéticos escenarios de gran realidade con toda a escenografía que o orzamento permita. Como convención xeral, recoméndase que unha competición teña un bo balance de exercicios longos (ata 32 disparos), medios (ata 24 disparos) e curtos (9 disparos).

Doutra banda o Tiro Práctico IPSC é de estilo libre. É dicir que, á parte das restricións de seguridade, as pistas poden ser resoltas coa maior liberdade e como o tirador estime máis conveniente, é o que poderiamos chamar factor de “estratexia”.

É esta diversidade de exercicios, ao carecer de repeticións nos mesmos; e a liberdade na realización do percorrido, da mellor maneira que o tirador considera, o que vai permitirlle solventar calquera situación que se lle presente, evitando así a mecanización do tiro.

Potencia - Tempo - Precisión

O Tiro Práctico premia a potencia da arma asignando máis puntos a certas áreas do branco, á vez que se emprega un cronómetro sensible ás detonacións (timmer) para medir o tempo e finalmente prémiase a precisión acorde a áreas que orixinalmente representaban as partes máis ou menos vitais dun torso e cabeza humanoides.

Ao entrar dentro da fórmula de efectividade do tirador os tres compoñentes, conséguese premiar o resultado final do tirador máis completo, de entre todos os participantes na competición

Tipos de brancos

Os de cartón (perforables) e os metálicos (abatibles). En ambos os casos, podemos considerar dúas categorías distintas, os puntuables que simulan agresores ou delincuentes e os de penalización que simulan reféns ou persoas inocentes.

Os brancos poden ser cortados ou cubertos a condición de que, polo menos, unha porción da área de maior puntaxe (A) quede exposta.

Usualmente, débense acertar dous disparos por branco, a menos de que se trate de brancos metálicos, os cales deben caer para puntuar. En liñas xerais, o exceso de disparos non se castiga, aínda que só puntuarán os dous mellores.

Modalidades: Según División, Idade e Sexo.

É obvio que non todas as armas teñen as mesmas prestacións. Unha arma con miras de tecnoloxía láser, provista de compensadores e de alta capacidade, non pode ser comparada cunha de servizo común.

Por esta razón, o regulamento contempla “Divisións” nas cales se clasifican os diversos tipos de armas, as cales compiten e son premiadas por separado. Finalmente, considérase a idade e o sexo en categorías separadas.

Penalizacións:

Son as estritas normas de seguridade, o que máis chaman a atención desta disciplina de tiro a todos os que dunha ou outra forma algunha vez estivemos nunha liña de tiro. Todas elas de estrito cumprimento desde que accedemos ao campo de tiro e que están presentes en todos os exercicios na mente dos tiradores, por ser considerados faltas de procedemento con penalizacións sobre a puntuación final, ou mesmo coa expulsión da competición.

Os impactos en tarxetas de reféns/inocentes (de penalización) tradúcense nun desconto importante na puntuación obtida… 10ptos menos por impacto.

A ausencia dun ou dos impactos na tarxeta puntuable, penalízase con 10 puntos menos por impacto.

Penalízase tamén a non caída dos brancos metálicos abatibles.

A ruptura de ángulos de seguridade no movemento… expulsión da competición.

Levar o dedo no interior do guardamontes nos desprazamentos, abrir portas/xanelas cunha man de forma que a arma varrese a man, etc., etc.… son algúns exemplos dos motivos de expulsión dunha competición.

Está claro que o lector lendo estas normas veraas moi básicas e de lóxica esmagadora para calquera tirador. O problema é cando todo isto realízase baixo a presión dunha competición, onde 1 segundo é un mundo, onde o correr, moverme a través de xanelas e portas con branco móbiles que activan outros brancos e onde se pode estar a competir na mesma escuadra e no mesmo exercicio cun tirador que é capaz de desenfundar a arma, montar e cargala para facer lume en menos dun segundo.

Como resultado final, o que se consegue co IPSC é precisión, velocidade, potencia, mesturados coa fortaleza física e mental do tirador, o que dá como resultado que sexa o IPSC a modalidade de tiro máis apaixonante que podamos practicar

Eleccións 2020

FEGATO

Consulta toda a documentación do proceso electoral

Seguro DEPORTIVO

Consulta toda a información dispoñible sobre o protocolo de actuación en caso de accidente, a póliza de seguro e os centros médicos concertados.