Actas Asambleas

Acta Asamblea Xeral 19/06/2021

Acta Asamblea Xeral 12/12/2020

Dilixencia anexa á acta

Acta Asamblea Xeral 30/11/2019

Acta Asamblea Xeral 29/06/2019

Acta Comisión Delegada 08/06/2019