Modalidades

PRECISIÓN

O obxectivo do tiro nesta especialidade deportiva é alcanzar un branco, estático ou móbil, o máis preto posible do seu centro, cuxo tamaño, características e distancia cambian segundo cada modalidade. Existen probas incluídas no programa Olímpico e outras que son tan só deportivas.

Para a realización das probas utilízanse pistolas e carabinas de fogo e e aire de calibre e características dependentes de cada modalidade.

A Federación Internacional de Tiro Deportivo (International Shooting Sport Federation ou ISSF) é a organización que rexe esta especialidade deportiva a nivel internacional e é a encargada de celebrar periodicamente competicións en cada unha das súas disciplinas.

MODALIDADES OLÍMPICAS

Distancia: 25 metros, sobre 5 brancos
Categorías: Seniors, Veteranos e Juniors Masc.
Arma: Pistola calibre 22 L.R.
Disparos: 60 disparos en 2 entradas de 30 disparos.
Cada entrada consta de 6 series de 5 disparos, un sobre cada un dos 5 brancos:

  •  2 series de 5 disparos efectuados en 8 segundos.
  •  2 series de 5 disparos efectuados en 6 segundos.
  •  2 series de 5 disparos efectuados en 4 segundos.

Distancia: 25 metros
Categorías: Donas, Juniors Fem.
Arma: Pistola calibre 22 L.R.
Disparos: 30 disparos a precisión en 6 series de 5 disparos e 30 disparos a tiro rápido en 6 series de 5 disparos.
Duración: Cada serie de precisión en 5 minutos. Na serie de tiro rápido o tirador dispón de 3 segundos para efectuar cada disparo, o branco xiratorio ocúltase 7 segundos entre cada disparo.

Categorías: Seniors, Veteranos, Donas, Juniors Masc. e Fem. e Parellas Mixtas.
Distancia: 10 metros
Arma: Pistola de aire comprimido ou CO2, calibre 4,5
Disparos: 60 disparos
Duración: 1 hora (con branco electrónico), 1 hora e 30 minutos (con branco de papel).

Distancia: 50 metros
Categorías: Seniors, Veteranos, Donas e Juniors Masc. e Juniors Fem.
Arma: Carabina libre de pequeno calibre 22 L.R.
Disparos: 40 disparos en posición de xeonllo, 40 disparos en posición de tendido e 40 disparos en posición de pé.
Duración: 2 horas e 45 minutos (con branco electrónico), 3 horas 15 minutos (con branco de papel).

Distancia: 10 metros
Categorías: Seniors, Veteranos, Donas, Juniors Masc. e Fem. e Parellas Mixtas
Arma: Carabina de aire comprimido ou CO2, calibre 4,5
Disparos: 60 disparos
Duración: 1 hora e 15 m (con branco electrónico), 1 hora e 30 minutos (con branco de papel).

MODALIDADES DEPORTIVAS

Distancia: 25 metros.
Categorías: Seniors e Veteranos
Arma: Pistola calibre 22 L.R.
Disparos: 60 disparos en 3 series de 20 disparos.
Duración: 4 series de 5 disparos en 150 segundos, 4 series de 5 disparos en 20 segundos e 4 series de 5 disparos en 10 segundos.

Distancia: 25 metros
Categorías: Seniors Donas e Veteranos
Arma: Revólver ou pistola calibre 32, 38 e 9 mm
Disparos: 30 disparos a precisión en 6 series de 5 disparos e 30 disparos a tiro rápido en 6 series de 5 disparos.
Duración: Cada serie de precisión en 5 minutos. Na serie de tiro rápido o tirador dispón de 3 segundos para efectuar cada disparo, o branco xiratorio ocúltase 7 segundos entre cada disparo.

Distancia: 25 metros.
Categorías: Seniors Donas e Veteranos
Arma: Pistola de producción normalizada de calibre 9 mm
Disparos: 30 disparos a precisión en 6 series de 5 disparos e 30 disparos a tiro rápido en 6 series de 5 disparos.
Duración: Cada serie de precisión en 150 segundos. Cada serie de tiro rápido en 20 segundos.

Distancia: 50 metros
Categorías: Seniors, Donas, Veteranos e Juniors
Arma: Pistola Libre calibre 22 L.R.
Disparos: 60 disparos
Duración: 1 hora e 30 minutos (con branco electrónico), 1 hora e 45 minutos (con branco de papel)

Distancia: 10 metros
Categorías: Seniors, Donas, Veteranos e Junior
Arma: Pistola de aire comprimido ou CO2, calibre 4,5 de 5 disparos.
Disparos: 8 series de 5 disparos en 10 segundos por serie.

Distancia: 10 metros
Categorías: Seniors, Donas, Veteranos e Junior
Arma: Pistola de aire comprimido ou CO2, calibre 4,5 de 5 disparos.
Disparos: 8 series de 5 disparos en 10 segundos por serie, realizados a brancos abatibles de 6 cm de diámetro.

Distancia: 50 metros
Categorías: Seniors, Veteranos, Donas e Juniors Masc. e Fem
Arma: Carabina libre de pequeno calibre 22 L.R.
Disparos: 60 disparos
Duración: 50 minutos (con branco electrónico), 1 hora (con branco de papel).

A lexislación actual non permite a práctica deportiva de determinadas modalidades de fogo por parte de tiradores de categorías inferiores (menores de 18 anos) polo que se crearon modalidades específicas para este colectivo coa intención de posibilitar a súa iniciación deportiva. Estas modalidades son homólogas ás Modalidades Olímpicas, e dispútanse a 10 metros con armas de aire comprimido ou CO2.

As modalidades para xóvenes promesas foron concibidas con obxecto de establecer unha apropiada progresión na aprendizaxe dos deportistas máis novos. Coa introdución dun soporte que reduce o peso da arma o deportista novo que se inicia neste deporte comeza por aprender os conceptos máis básicos do mesmo.

Distancia: 300 metros
Categorías: Seniors, Veteranos, Donas e Juniors Masc. e Fem.
Arma: Fusil de percusión central máximo 8mm.
Disparos: 60 disparos
Duración: 1 hora (con branco electrónico), 1 hora e 15 minutos (con branco de papel).

Distancia: 300 metros
Categorías: Seniors, Veteranos, Donas e Juniors Masc. e Fem.
Arma: Fusil de percusión central máximo 8mm.
Disparos: 60 disparos
Duración: 3 horas (con branco electrónico), 3 hora e 30 minutos(con branco de papel).