Competicións oficiais

Calendario do ANO

Nos campionatos/probas poderán participar todos os tiradores que teñan licenza federativa do ano en curso.
Os tiradores interesados en presentarse a estas competicións deberán formalizar as súas inscricións a través do club ó que pertenzan (o que figura na súa licenza federativa).
Para ampliar a información sobre as normas dos campionatos/probas, consultar a normativa de prato.
O prazo de inscrición remata o xoves anterior á celebración do campionato  establecéndose como hora de peche as  23:00 horas.  A cota de inscrición, pode consultarse nas normas.
Instalacións:
Relevantes: Tipo:
Modalidade:
Provincia: