Competicións oficiais

Calendario do ANO

Nos campionatos/probas poderán participar todos os tiradores que teñan licenza federativa do ano en curso.
Os tiradores interesados en presentarse a estas competicións deberán formalizar as súas inscricións a través do club ó que pertenzan (o que figura na súa licenza federativa).
Para ampliar a información sobre as normas dos campionatos/probas, consultar a normativa de percorridos de precisión.
Son válidos para a renovación e o ascenso de categoría (3ª a 2ª) da licenza de armas tipo “F”. Son válidas para a renovación e o ascenso a 1ª categoría aquelas competicións recoñecidas como Fases Preliminares dos Campionatos de España.
O remate do prazo de inscrición pode consultarse nas normas. A cota de inscrición será establecida polo club organizador e se lle aboará directamente a el.
Instalacións:
Relevantes: Tipo:
Modalidade:
Provincia: