Xunta directiva

MEMBROS DA XUNTA DIRECTIVA

 • Presidente
  D. José Mª Farjardo de Andrade Schachter.
 • Vicepresidente de Prato
  D. Ángel Calvo Abad.
 • Vicepresidente de Precisión
  D. José Manuel Zas Cabarcos.
 • Vicepresidente de Percorridos de Tiro
  D. Alejandro Alfonso Freire Silva.
 • Delegados Provinciais
  A Coruña: Dona Patricia Gómez Sexto.
  Lugo: D. Christian López Carmona.
  Ourense: D. Arturo Rodríguez Lorenzo.
  Pontevedra: D. Jesús Golmar Faílde.
 • Vogais
  D. J. Marcos Rodríguez Vidal.
  D. Jesús Fermín García Vázquez.
  D. José Manuel Garrido López.
  D. Julián Vigara Díaz.
  D. Yago Lanzós Gesto.
 • Tesoureiro
  D. Sergio González López.
 • Secretaria Xeral
  Dona Leticia del Valle Álvarez.