Competicións sociais

Calendario do ANO

Nestas competicións poderán participar todos os tiradores que teñan licenza federativa do ano en curso.
Os tiradores que queiran inscribirse nalgunha competicións terán que dirixirse directamente ó club organizador.
Instalacións:
Relevantes: Tipo:
Modalidade:
Provincia: