Eleccións

Eleccións 2022

Documentación


Toma de Posesión do Presidente da Federación


Resolucións do CGXD


Resultados das votacións á Presidencia da Federación


Resultados das votacións á Comisión Delegada


Candidaturas Definitivas á Presidencia da Federación


Candidaturas Definitivas á Comisión Delegada


Resultados das votacións por correo á Asemblea Xeral


Resultados das votacións presenciais á Asemblea Xeral


Candidaturas Definitivas á Asamblea Xeral


Censos Definitivos


Actas Xunta Electoral