Competicións sociais

Calendario do ANO

Este calendario agrupa a actividade social (adestramentos controlados) e a autonómico social (resto de modalidades).
Os adestramentos controlados son válidos para a renovación da licenza de armas “F” de 3ª categoría e para complementar a renovación de 2ª categoría.
Os campionatos autonómicos sociais son válidos para a renovación da licenza de armas tipo “F” de 2ª ou 3ª categoría, agás nas modalidades de Armas Históricas e Aire Comprimido.
 
Nestas competicións poderán participar todos os tiradores que teñan licenza federativa do ano en curso.
Os tiradores que queiran inscribirse nalgunha competicións terán que dirixirse directamente ó club organizador.
Instalacións:
Relevantes: Tipo:
Modalidade:
Provincia: