Iniciación tiro ao prato

Tiro ao Prato

Unha das vantaxes deste deporte con respecto a outros é a facilidade de conciliación horaria dos nosos adestramentos coa nosa actividade laboral.

¿Que necesitamos para empezar?

 • Licenza de armas tipo E o tipo F.
 • Tarxeta federativa de tiro olímpico.
 • Cubrir ficha do tirador (Recomendable).

¿Qué modalidades existen?

 • Foso
  • Foso Universal
  • Mini Foso
 • Olímpicas
  • Foso Olímpico
  • Doble Trap (masculino)
  • Skeet

¿Por ónde empezar?

Ponte en contacto coa FEGATO e eles che facilitarán o contacto co teu club máis próximo e todo o asesoramento que necesitas.

Unha vez vaiamos iniciar a actividade debemos comezar pola parte máis importante en calquera modalidade de tiro olímpico “A SEGURIDADE”. Antes de comezar a practicar o noso xesto técnico, ou de lanzarnos á aventura de tratar de completar unha serie sós ou con outros tiradores, o máis importante é aprender a movernos pola cancha de tiro dunha maneira segura e correcta, para o que debemos de tratar de ser tutorados por unha persoa con coñecementos respecto diso ao noso lado, ben sexa un adestrador de nivel autonómico ou nacional, o cal nos imparta un curso de iniciación e de seguridade. Tanto na federación como no noso club poderannos poñer en contacto e facilitarnos xente para iso.

Unha vez teñamos a parte da seguridade dominada (e sempre sen esquecela, nin deixala a un lado), é importante adquirir un correcto xesto técnico que nos facilite a nosa aprendizaxe e a nosa evolución desde un principio, sen ser esta mesma a que en moitos casos, pola súa errónea execución, nos poña límites na nosa evolución de resultados. Para isto é recomendable comezar un seguimento dos nosos adestramentos por un técnico, o cal, mentres nos corrixe o xesto técnico, achéguenos á regulamentación do deporte e ás súas diferentes modalidades.

Unha das vantaxes deste deporte con respecto a outros é a facilidade de conciliación horaria dos nosos adestramentos coa nosa actividade laboral, debido á posibilidade de realizar adestramentos individuais calquera día do ano a calquera hora do día, ou mesmo adestramento do noso xesto técnico na nosa casa unha vez teñamos adquirida unha base técnica ou simplemente seguindo uns pasos previamente explicados para os nosos adestramentos, tanto individuais como con máis compañeiros.